[separator headline=”h3″ style=”left” width_style=”short” title=”میکروبلیدینگ چیست؟”]

این روزها  میکروبلیدینگ یا فیبروز  کلمه ای که این روز ها را  زیاد می شنوید. .میکروبلیدینگ روشی است بسیار ایمن وزیبا برای خانمهایی که ابروهای نازک یا کم پشت دارند.
طبیعی بودن تکنیک میکروبلیدینگ وظرافت آن علاقه مندان زیادی را به خودجلب کرده .در روش میکروبلیدینگ با استفاده ازیک قلم دستی وسوزنهایی که شبیه تیغ هستند ورنگهای مخصوص خطهای ظریف وحالت دار شبیه خود شخص انجام میشود.

البته لازم به ذکر است خانمهایی که درسالهای پیش از روش میکروپیگمنتیشن استفاده کرده اند وابروهای خودرا پرکرده اند نیز میتوانند از روش میکروبلیدینگ استفاده کنند .

رنگ استفاده شده در میکرو بلیدینگ تنها میانه غشا پوست نفوذ کرده وعمق زیادی ندارد از این رو میکروبلیدینگ روشی نیمه دائمی است‌.

مراقبتهای بعد از میکروبلیدینگ
تاسه روز استحمام و ورزش وهراقدامی که باعث خیس شدن ابروها شود خودداری کنید.
روزی ۳ الی ۲ بار بسته به نوع پوست از ویتامین Aچشمی استفاده کنید

تا یک هفته الی ۱۵ روز از استفاده لوازم آرایشی روی ابروها خودداری کنید

قطعا بعداز ۳۰ روزبرای ترمیم مراجعه کنید

نگران تیرگی میکروبلیدینگ بعد از انجام آن نباشید چون  حداقل۴۰درصد از آن به مرور کم رنگ شده وحالت بسیارطبیعی تری به خود می گیرد.

0